Författararkiv: Föräldrapenning.info

beräkna föräldrapenning inkomst

Tillfällen då föräldrapenning räknas som inkomst

Om föräldrapenning räknas som inkomst eller inte, kan ibland vara svårt att utröna. Vad är det egentligen som gör att föräldrapenningen räknas som inkomst? Samt hur bedöms den som

inkomst av olika instanser och i olika situationer?

Räknas föräldrapenning som inkomst?

Ja, föräldrapenningen räknas i de flesta fall som inkomst. Kortfattat kan man säga att inkomst är något man är skyldig att betala skatt på. Betalas skatt på pengar som kommer in på ett konto, då räknas det som inkomst i de flesta situationer. På så sätt räknas även föräldrapenningen som

inkomst.

Föräldrapenningen är skattepliktig och baseras på ens normala inkomst, precis som till exempel sjukersättning och a-kassa. Barnbidrag å andra sidan är som namnet beskriver ett bidrag, det vill säga något det inte betalas skatt på.

Räknas föräldrapenning som inkomst vid ansökan om lån?

Ja, vid en låneansökan beräknas föräldrapenning som inkomst. Inkomst är en stor del av bedömandet av en låntagares kreditvärdighet och betalningsförmåga. Vilket är de primära faktorer som banker analyserar när de till exempel ska bevilja eller neka en låneansökan.

Hur viktigt är inkomst vid låneansökan?

De faktorer som primärt beskriver en låntagagares ekonomiska situation kan sammanfattas i två kategorier; kreditvärdighet och betalningsförmåga. Kreditvärdigheten tar hänsyn till inkomst och fasta avgifter, men inkluderar även faktorer som om låntagaren har flyttat runt till olika orter och har haft flera anställningar under kort tid.

Betalningsförmågan är mer inriktad på den rent ekonomiska biten, och baseras på inkomstens storlek, hur säker inkomsten är och hur höga de fasta utgifterna är. I en långivares riskbedömning vid utlåning beaktas både betalningsförmåga och kreditvärdighet, vilka båda är kopplade till en låntagares inkomst. Därav är det generellt sett viktigt att ha en inkomst för att beviljas ett fördelaktigt lån.

Med det sagt är det inte omöjligt att beviljas lån utan inkomst från fast anställning. Ett lån kan även beviljas till låntagare vars inkomster kommer från till exempel CSN, A-kassa, försäkringskassa eller pension enligt information från Lånea.se. Om en låntagare inte har någon som helst inkomst är det även möjligt att ta ett pantbankslån.

OBS! Det finns även andra aspekter än inkomsten som påverkar om ett lån beviljas eller ej. Flera av dessa är utom låntagarens kontroll. Till exempel världsläget, marknaden, regelverk och den ekonomiska situationen i Sverige.

Kan föräldrapenning anges som inkomst när en hyresvärd kräver inkomst?

Ja, eftersom föräldrapenning räknas som en inkomst kan den anges som inkomst till en hyresvärd. Vissa hyresvärdar vill dock ha arbetsgivarintyg och baserar sitt beslut på inkomsten hyresgästen hade innan föräldraledigheten. Andra har inga krav på inkomst alls.

En hyresvärd eller ett bostadsbolag kan själva välja hur stort krav på inkomst de sätter.

Räknas föräldrapenning som inkomst av CSN?

Ja, vid ansökan om CSN räknas föräldrapenning som en inkomst utöver studiepenning. Dessa påverkar dock inte varandra så länge föräldrapenningen är lägre än det årliga fribeloppet.

Är det möjligt att få föräldrapenning som studerande?

Ja, i regel är det möjligt att beviljas föräldrapenning även som studerande utan arbete. Om en studerande inte har en inkomst från arbete utbetalas 250 kronor per dag i föräldrapenning.

Sjukpenninggrundande inkomst och föräldralön

Sjukpenninggrundande inkomst, förkortat SGI, baseras endast på den inkomst som genererats genom arbete. Föräldrapenningen baseras i princip på samma sätt. Studiebidrag eller arbetslöshetsersättning räknas därmed inte in i föräldrapenningen.

Man kan få knappt 80 % av årsinkomsten som föräldrapenning, men SGI:n har ett tak. Det är 2023 inte möjligt att få ut mer än 1 116 kr per dag av Försäkringskassan, men detta brukar

justeras årligen. Den lägsta föräldrapenningen ligger på 250 kronor per dag, oberoende av om

inkomsten varit lägre än det. På Försäkringskassans hemsida finns mer detaljerad beskrivning av vad som gäller. Föräldralediga kan dock ha rätt till den så kallade föräldralönen. Föräldralön innebär att man får extra ersättning av arbetsgivaren. Under kollektivavtal är det i princip standard att erbjuda föräldralön. Normalt ligger föräldralönen på runt 10 % av inkomsten. Tänk dock på att föräldralön ofta är något man behöver ansöka om – det betalas normalt inte ut per automatik.

Räcker föräldrapenningen till nya vinterdäck?

För många innebär föräldraledigheten att man får en lägre disponibel inkomst jämfört med den tidigare lönen. Därför kan det kanske vara på sin plats med ett spartips och nu är det högsäsong för vinterdäck. Så hur hittar man vinterdäck billigt? Vårt bästa tips är att använda sig av nätet. Att köpa på nätet är generellt sett billigare än att handla via fysiska butiker då en webshop generellt sett kan hålla lägre kostnader. Att köpa vinterdäck online är inget undantag.

Både billigt och tryggt att köpa vinterdäck på nätet

billiga vinterdäck

Köp billiga vinterdäck via nätet

Det kan finnas en oro över att man köper däck som inte passar bilen när man köper däck online. Däckhandlarna online har tagit fasta på detta och erbjuder därför en däcksökning utifrån bilens registreringsnummer. Det enda man behöver göra är därför att knappa in bilens registreringsnummer så får man förslag på passande däck och kan sedan filtrera sökresultatet på pris, märke osv. Enklare kan det knappast bli och de flesta däckhandlare online erbjuder även att skicka ut däcken till en däckverkstad i närheten. Sedan är det bara att åka åka dit och få däcken skiftade, detta brukar dock kosta extra.

Så om föräldrapenningen är din enda inkomst och du inte vill betala i onödan för dina nya vinterdäck så är vår rekommendation att köpa dessa på nätet. Du kan läsa mer om detta på http://billigavinterdack.se/.

 

Kan man få föräldrapenning och a-kassa samtidigt?

En vanlig fråga är huruvida man kan få ersättning från a-kassa och föräldrapenning samtidigt. Om du både är arbetslös och föräldraledig på heltid så är svaret dock att du inte kan få ersättning från a-kassan under denna tid.

Om du däremot är deltids-föräldraledig så kan det finnas möjlighet till a-kassaersättning parallellt med föräldrapenningen. Glöm inte att redovisa föräldraledigheten på a-kassans kassakort om du är föräldraledig på deltid.

A-kassa och föräldrapenning

Arbetslös och föräldraledig på deltid? Då kan du få ersättning från a-kassan.

A-kassa och föräldrapenning på heltid

Om du går på a-kassa och skall bli föräldraledig på heltid så kan du göra en paus i ersättningen från a-kassan. När föräldraledigheten sedan är slut så kan du meddela detta till a-kassan och då återupptar de ersättningsperioden från där den slutade. Detta gäller om du varit föräldraledig med föräldrapenningen en kortare period än 6 år.

A-kassa och föräldrapenning på deltid

Möjlighet finns att ta föräldrapenning på deltid och samtidigt få a-kassa för samma vecka. För detta gäller att du skall ”stå till arbetsmarknadens förfogande”. Har förutsättningarna för detta ändrats sedan du ansökte om ersättning från a-kassan så måste du kontakta a-kassan och meddela detta.

Om du endast tar ut föräldrapenning på lördagar och söndagar så gör inte detta någon påverkan på rätten till arbetslöshetsersättning från a-kassan.

Hoppas du nu fått lite mer guidning kring denna vanliga fråga, och är det något ytterligare du undrar så är det enklast att kontakta din a-kassa så kan de förklara ytterligare hur det fungerar.

Vid årsskiftet så blir det en tredje pappamånad

Idag (2015) så finns två månader av föräldraledigheten ”öronmärkta” åt respektive förälder. Detta kommer det dock bli ändring på efter att regeringens budget i höstas gick igenom riksdagen. I budgeten ingick nämligen ett förslag som innebär att 3 månader av föräldraledigheten blir öronmärka istället för två. Enligt ansvarig socialminister Annika Strandhäll (S) så är målsättningen med förslaget att föräldraledigheten skall bli mer jämställd eftersom kvinnor i högre grad tar ut föräldrapenning i dagsläget och män nu i högre grad ”tvingas” ta ut föräldrapenning eftersom mannens öronmärkta dagar annars försvinner från de totala antalet föräldradagar. Här kan du läsa regeringens proposition om ”En mer jämställd föräldrapenning”.

föräldrapenning pappamånad

Från 1 Januari så får pappan (och mamman) ytterligare en öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. Med denna reform hoppas regeringen på ett mer jämställt uttag av föräldrapenning

Kunskap om olycksfallsförsäkringen kan vara mycket lönsam

Det sägs att kunskap är makt och det stämmer mycket väl när det gäller försäkringar. I stort sett alla svenskar har en olycksfallsförsäkring men det är definitivt inte alla som vet när denna försäkring går att utnyttja. Att man kan få ersättning vid olyckor då man får en bestående skada vet de flesta men lika självklart är det inte att man exempelvis vet att man kan få milersättning för färd med egen bil till sjukhuset.

Den som är insatt i de olika delar som olycksfallsförsäkringen består av kommer därmed också oftare få ersättning av den anledning att man söker i alla de tillfällen som det är möjligt gällande det försäkringsavtal man har.

Ett exempel:

(I detta exempel har ersättningsnivåerna tagits från Trygg Hansa. De kan variera mellan olika bolag men är oftast kring dessa summor)

En vuxen person (Per) klämmer benet i en trafikolycka så mycket att ambulansen hämtar honom och kör honom till sjukhus.

Akut ersättning – Per får akut ersättning för första natten på sjukhuset. 500kr.

Han får ligga kvar i tio dagar för operation.

Sjukhusvistelse –Per får en engångssumma per dag han ligger på sjukhuset. 80kr per dag.

Under kommande månad har han fyra återbesök inplanerade. Under dessa fyra veckor ska han även äta medicin mot inflammation.

Resekostnader – Olycksfallsförsäkringen ersätter för bilresorna till sjukhuset genom en milersättning

Läkekostnader – Försäkringen kan även ersätta utskriven medicin.

När Per var med om olyckan hade han på sig en dyr skinnjacka och ett par boots som klipptes sönder av sjukhuspersonalen för att de lättare skulle kunna få översyn över hans skador.

Merkostnader – Efter att försäkringsbolaget dragit av åldersavdraget på jackans värde ges en viss ersättning ut för skador på kläderna.

Det är denna del av olycksfallsförsäkringen som många glömmer bort att ansöka pengar från. Man förknippar försäkringen som en ren personförsäkring men ersättning går alltså att även få för skador på kläder och på hjälpmedel exempelvis glasögon eller rullstol.

Per fick inte någon nedsatt funktionsförmåga så i detta fall slutade ersättningen på denna nivå. Hade han fått en funktionsnedsättning hade han kunnat få ersättning för medicinsk invaliditet eller ekonomisk invaliditet.

Lär dig barnförsäkringens delar – Det tjänar du på.

Att teckna en barnförsäkring är extremt enkelt. Det tar bara några minuter att söka efter en billig barnförsäkring på nätet och sedan fylla i sina uppgifter för att teckna den. Att sätta sig in i vad den egentligen ersätter för olyckor och för skador är däremot inte lika lätt. En barnförsäkring innehåller nämligen en rad olika delar.  Vet man i vilka tillfällen som försäkringen kan ge ersättning har man lättare att få ut pengar. För i slutändan handlar det ju om att man som försäkringstagare ska kontakta bolaget och söka om pengar.

Här visas ett exempel där summorna har tagits från Trygg Hansa år 2014:
Ett barn (Olle) får akuta magsmärtor och familjen åker med honom till akuten. Läkaren avgör att Olle behöver ligga inne över natten för observation.

Akut sjukhusvistelse – En fast ersättning betalas för akut sjukhusvistelse. 600kr
Det visar sig att Olle har fått en sjukdom som gör att han måste ligga kvar på sjukhuset i 35 dagar.

Sjukhusvistelse – De dagar som Olle är inskriven får familjen 500kr per dag vilket underlättar för föräldrarna att ta ledigt från sitt jobb för att vara med Olle.

När han sedan kommer hem är Olle för svag för att börja skolan utan behöver daglig omvårdnad. En av föräldrarna är alltid hemma och tar hand om honom i två veckor.

Vård i hemmet –  Ersättning utgår (500kr) per dag som läkaren bedömt att Olle bör vara hemma.
En läkare bedömer att Olle har fått en 10% nedsatt funktionsnedsättning.

Medicinsk invaliditet –  10% av barnförsäkringens premie betalas ut. Om familjen exempelvis har ett försäkringsbelopp på 1.800.000kr betalas 180.000kr ut som en kompensation för den nedsatta funktionsförmågan.

Då de pengar som betalas ut från en  försäkring är skattefria och att man inte betalar någon självrisk på en barnförsäkring kommer inte summan skrivas ned utan det är exakt de summor som betalas ut som anges i försäkringsavtalet.

Tog ett lån igår

Igår tog jag ett lån för första gången i mitt liv och var faktiskt lite nervös till att börja med. Som tur var så kom jag igång rätt snabbt och när jag väl hittat ett bra företag så gick det på ett kick. Jag fick pengarna nästan med en gång och sitter just nu och funderar på varför jag inte gjort detta tidigare. Jag har nog varit lite rädd för det där med smslån men nu känner jag mig trygg i allt kring detta. Räntan är låg och det är pålitliga företag som man kan låna hos vilket jag gillar. Det är verkligen bra att kunna läsa så mycket på nätet om detta innan man lånar. Jag lånade nästan 5000 kr och kommer nog använda dessa till väldigt nödvändiga saker.

För 100 000 kr får man mycket

10000 kr är mycket pengar. För de flesta så är det till och med riktigt mycket pengar. Ingvar Kamprad skulle nog fnysa åt summan men för 99 % av Sveriges befolkning så är detta en mycket ansenlig summa. Ett lån 100000 kr skulle därför kunna betyda en avgörande skillnad för många privatpersoner därute. Det gäller dock att låna med eftertanke. Ett såhär pass stort lån skall ju naturligtvis amorteras av och långivaren vill ju även ha ränta för de utlånade pengarna. Därför är det smart att kontrollera och jämföra villkor mellan olika lån som finns på marknaden på samma sätt som man exempelvis jämför försäkringar eller el.

Ekonomisystem

EkonomisystemVare sig du är privatperson, driver ett företag eller en organisation så är det viktigt att hålla koll på ekonomin. Att ha ett bra och väl fungerande ekonomisystem är av största vikt. Genom ett smidigt ekonomisystem kan du enkelt sköta din bokföring själv och behöver inte ta hjälp av en revisor för att göra konteringar och sköta de enklaste bitarna inom din bokföring. Klicka dig vidare och läs mer om ekonomisystem och hur det på ett enkelt sätt kan hjälpa dig att hålla koll på din ekonomi och bokföring!

Sjuklön – Värt att veta

Alla har vi väl nån gång varit sjuka och därmed inte kunnat gå till jobbet. Men vilka regler gäller och vad kan man få ut i sjuklön? Nedan finner du svaren.

Sjuklön – En trygghet vid sjukfrånvaro

Om man som anställd har oturen att bli sjuk så kan det vara värt att veta att man är berättigad till att få så kallad sjuklön av  arbetsgivaren uppInformation om sjuklön till 2 veckor från dess att man insjuknat. Detta gäller i regel för alla anställda som haft en anställning i minst en månad alternativt om man jobbat sammanhängande under 14 dagar.

Bra att veta gällande sjuklönen

  • Anställda skall anmäla sin sjukfrånvaro till arbetsgivaren första dagen av sjukfrånvaron för rätt till sjuklön
  • Vid längre sjukfrånvaro än en vecka krävs att den anställde ordnar läkarintyg och visar upp för arbetsgivaren
  • Första dagen av sjukfrånvaron är en så kallad karensdag, vilket innebär att den asntällde inte får någon sjuklön för den dagen. Man slipper dock karensdagen om man exempelvis blir sjuk och sedan börjar arbeta igen och därefter blir sjuk inom fem dagar.
  • Om arbetsgivaren vägrar betala sjuklön så kan man ansöka om en så kallad sjuklönegaranti hos Försäkringskassan. Om Försäkringskassan godkänner  ansökan så kan man istället för sjuklön få sjukpenning för dag 2-14 av sjukfrånvaron.
  • Hur mycket kan man få i sjuklön?

    Sjuklönen innebär att man kan få 80 % av sin lön unde dag 2-14 från sin arbetgivare. Detta innebär exemplevis att om man tjänar 30 000 kr/ mån i bruttolön så så får man 10 286 kr (innan skatt) för dagarna 2-14 i sjuklön. Är man sjuk längre än 14 dagar så får man sjukpenning från Försäkringskassan.