Föräldrapenning

Föräldrapenning är en av de förmåner/socialpolitiska åtgärder som ingår i den så kallade föräldraförsäkringen. Föräldrapenningen är en typ av ersättning som föräldrar kan få under tiden de är hemma från jobbet med sina barn. Totalt sett så kan man få föräldrapenning under 480 dagar. Som förälder är du berättigad att få denna ersättning fram till att barnet gått ut grundskolans första år. I de fall då barnet fyller åtta år efter skolavslutningen (för grundskolans första år) så kan föräldrapenningen utbetalas fram till åtta-års dagen.

Vem kan få föräldrapenningen?

Föräldrapenningen berättigas till och betalas ut till föräldrar eller till annan vårnadshavare som är förordnad att ha vårdnaden om barnet. Även föräldrar som adopterat barn är berättigade till föräldrapenning.

Vidare så kan även ersättningen som föräldrapenningen ger utdelas till den partner som bor bor med föräldern och
– har haft, alternativt har barn gemensamt med föräldern
– har varit eller är i ett äktenskap med föräldern
– har varit eller är registererad som partner med föräldern

Hur mycket kan man få i föräldrapenning?

Föräldrapenningen är uppbyggd på så vis att det finns tre ersättningsnivåer i den. Dessa tre nivåer kallas sjukpennings-nivå, grund- och lägsta-nivå. 390 av dina föräldrapenningsdagar utgörs av sjukpennings-nivån och resterande 90 dagar utgörs av grund/lägsta-nivån. De ersättningsbelopp som presenteras nedan är innan skatt och således skall även skatt dras av beroende på vilken skattetabell som gäller där du bor. Föräldrapenningen är även pensionsgrundande vilket kan vara bra att veta. Nedan ser du hur du kan beräkna föräldrapenning beroende på inkomst.

Sjukpennings-nivå

Detta är den av ersättningsnivåerna som baseras på hur stor inkomst du som förälder har. Den räknas ut enligt följande: Ta din sjukpennings-grundade årsinkomst. Gånga denna summa med 0,97. Denna summa gångar du sedan med 0,8. Denna summa delar du sedan med 365 för att få ut din ersättning/dag. Med andra ord så innebär ersättningen nästan 80 procent av din sjukpennings-grundade inkomst. För anställda så innebär den sjukpennings-grundade inkomsten i regel månadslönen innan skatt x 12.

Exempel:
Din sjukpennings-grundande årsinkomst: 300 000 kr
300 000 kr x 0,97 = 291 000 kr
291 000 kr x 0,80 = 232 800 kr
232 800 kr / 365 = 638 kr/dag i föräldrapenning

För kännedom så brukar den sjukpenningsgrundade inkomsten förkortas SGI. Det finns även ett inkomsttak i den sjukpenningsgrundande årsinkomsten för föräldrapenningen som 2012 är 440 000 kr. Det är cirka 36 700 kr per månad och tjänar du över detta belopp så får du alltså inte högre föräldrapenning för det.

Grund- och lägsta nivå i föräldrapenning

Dessa nivåer är fasta och även lika för alla. Denna ersättning är på 180 kr/dag och betalas ut som nämndes ovan så betalas denna ersättning ut de sista 90 dagarna av de totala 480 dagarna.

Att dela upp föräldrapenningens ersättning

Om du har rätt till föräldrapenningen så kan det även vara bra att du välja att ta ut en hel dags ersättning alternativt 1/2, 1/4 eller 1/8 dags ersättning. Du kan även få föräldrapenningens ersättning för arbetsfria dagar såsom lördag, söndag och andra helgdagar. Du kan alltid få lägstanivån för arbetfria dagar, men vill du få den sjukpennings-grundade föräldrapenningen så måste hel dags ersättning tas ut dagen före samt dagen efter den arbetsfria dagen.

Antal dagar som föräldrapenningen kan utbetalas

Som vi nämnde ovan så kan föräldrapenning totalt sett utbetalas i 480 dagar. Vid gemensam vårdnad för barnet så har bådaHitta infromation om Föräldrapenning föräldrarna rätt att få 240 av dessa dagar var. Värt att veta är att från 1 Januari så är att 90 dagar av dessa är reserverade för var och en av föräldrarna (gäller för barn födda efter 1 Januari 2016). Vidare så ger dessa 90 dagar samma ersättning som sjukpenningen ger. Om du som förälder har ensam vårdnad om barnet så är det din rättighet att få ut samtliga 480 dagar.

Om ni får fler barn samtidigt, exempelvis tvillingar eller trillingar, så får ni som föräldrar ut 180 dagar extra för det andra och det tredje barnet. Får ni fler barn samtdigt så får ni naturligtvis 180 dagar för detta eller de också.

Dubbeldagar

Om föräldrarna är hemma samtidigt så kan någom som kallas ”dubbeldagar” tillämpas. Det innebär att båda föräldrarna kan vara hemma med barnet samtidigt och få föräldrapenning för detta. Dessa dubbeldagar är dock begränsade så tillvida att ni som föräldrar endast kan ta ut maximalt 30 dubbeldagar. Viktigt att ha koll på är att dessa dubbeldagar inte ger några som helst extra ersättningsdagar. Detta innebär att om båda föräldrarna är hemma samtidigt så dras 2 dagar/dag av de 480 som föräldrarna har.  Principen med dubbeldagar kan tillämpas fram till och med att barnet fyllt 1 år. Vidare så är bra att veta att dessa dubbeldagar endast kan tas ut från föräldrarnas gemensamma 240 föräldrapenningsdagar och inte från de 60 föräldrapenningsdagar som är reserverade för var och en av föräldrarna. Innebörden av detta är att om en av föräldrarna väljer avstå sina föräldrapenningsdagar till förmån för den andra föräldern, så kan inte heller dubbeldagar tas ut.

Om ni som föräldrar väljer att ta ut dubbeldagar, så innebär det att ni tappar rätten till så kallad jämställdhetsbonus. Om ni har tvillingar så kan det därför vara smartare att dela upp det och ta ut föräldrapenningsdagar för var och ett av barnen istället för att ta ut dubbeldagar.

Föräldrapenning – Hur gör man för att få den?

Som med andra förmåner som man kan få via Försäkringskassan så krävs lite eget jobb med att skicka in intyg och liknande för att få ut Föräldrapenningen. Processen för att få föräldrapenning startar redan när mamman är gravid. Hon får då ett så kallat moderskapsintyg från hennes mödravårdscentral. Vidare så kan hon skicka in detta intyg till Försäkringskassan och det fungerar per automatik som en anmälan om föräldrapenningen. När mamman väl gjort detta så får hon vidare information från Försäkringskassan om hur ansökningen går till. Hon kan även ansöka om föräldrapenning direkt via Försäkringskassans webbplats. Det är viktigt att detta görs samma dag som man önskar ta ut föräldrapenningen.

Tips: Klicka här om du behöver vinterdäck eller sommardäck. Vill du jämföra däckpriser? Isåfall kan du besöka nethjul.se.

Länktips: