Sjukpenning

Sjukpenning är en form av ersättning som du kan få av Försäkringskassan om du blir sjuk och därmed inte kan arbeta. Om du vill ha ett utökat skydd utifall du blir sjuk så kan vi varmt rekommendera att teckna en privat sjukvårdsförsäkring som ger dig effektiv och smidig vård hos privata vårdgivare.

Vem kan få ersättning genom sjukpenning?

Om du är anställd så skall du under dina 14 första sjukdagar få så kallad sjuklön av din arbetsgivare. Om du är sjuk längre än dessa 14 dagar så kan du få sjukpenningen. I detta fall så gör din arbetsgivare en anmälan till Försäkringskassan efter att dessa 14 dagarInformation om sjukpenning passerat. Om din arbetgivare inte fullgör sin plikt att betala ut sjuklön till dig så kan du i detta fall ändå få sjukpenning från din första sjukdag. Vidare så kan du även få sjukpenning om du är anställd utan rätt till sjuklön, egenföretagare eller frilansare, arbetslös/arbetssökande, jobbar och studerar samtidigt eller får ersättning genom föräldrapenning eller graviditetspenning.

Hur mycket kan man få i sjukpenning?

Det normala är att 80 % av din årliga inkomst kan betalas ut i sjukpenning. Det finns även något som heter ”Sjukpenning på fortsättnings-nivå”, vilket innebär att du får ungefär 75 % av din årliga inkomst i ersättning. Detta gäller då årsinkomsten understiger 330 000 kr, vilket motsvarar 7,5 prisbasbelopp. Oavsett om du har högre inkomster så ger det dig inte ökad sjukpenning och om du har lägre årsinkomst än 10 560 kr så får man ingen sjukpenning alls. Arbetslösa kan få 486 kr/dag i sjukpenning vilket motsvarar ersättningen från a-kassa, enda skillanden är att sjukpenningen utbetalas för 7 dagar per vecka medan a-kassan utbetalar för 5 dagar i veckan.

Hur länge kan man få ut sjukpenningen?

Enligt det man brukar kalla normalnivå så kan man få ut sjukpenning för som mest 364 dagar under en period om 450 dagar, vilket motsvarar ungefär 15 månader. 450 dagars-tiden kallas ramtid, och syftet med denna ramtid är att man inte skall kunna få ut mer än 364 dagars ersättning genom friskrivning och sedan direkt ansöka om sjukpenning igen.

Om du samtidigt är både sjuk och arbetslös så krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen 3 månader innan du blev sjuk för att få sjukpenningen. I undantagsfall så kan du prata med Försäkringskassan och ändå få ersättningen från sjukpenningen, även om du inte varit inskriven hos Arbetsförmedlingen. Du kan dock aldrig få ersättning i form av sjukpenning under de initiala 14 dagarna av din sjukperiod, om du samtidigt är arbetslös. Även i a-kassan så finns en så kallad karenperiod som är 7 dagar innan du får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

För att få ut sjukpenning så krävs att du gör en så kallad sjukanmälan hos Försäkringskassan. Det är viktigt att du gör denna anmälan redan den första dagen som du är sjuk. Du kan både ringa, posta och använda Försäkringskassans e-tjänt för att göra din sjukanmälan.

Läkarintyg och sjukpenning

Om du är sjukskriven mer än 7 dagar så måste du, precis som alla andra, fixa ett läkarintyg. I undantagsfall så kan både arbetsgivare och Försäkringskassa kräva att du ordnar ett läkarintyg redan från första sjukdagen. Detta läkarintyg används sedan för bedömning av rabetgivare och Försäkringskassa när de prövar din rätt till sjukpenning och/eller sjuklön. Det är alltså inte en självklarhet att du får dessa ersättningar bara för att du ordnat ett läkarintyg.