Kunskap om olycksfallsförsäkringen kan vara mycket lönsam

Det sägs att kunskap är makt och det stämmer mycket väl när det gäller försäkringar. I stort sett alla svenskar har en olycksfallsförsäkring men det är definitivt inte alla som vet när denna försäkring går att utnyttja. Att man kan få ersättning vid olyckor då man får en bestående skada vet de flesta men lika självklart är det inte att man exempelvis vet att man kan få milersättning för färd med egen bil till sjukhuset.

Den som är insatt i de olika delar som olycksfallsförsäkringen består av kommer därmed också oftare få ersättning av den anledning att man söker i alla de tillfällen som det är möjligt gällande det försäkringsavtal man har.

Ett exempel:

(I detta exempel har ersättningsnivåerna tagits från Trygg Hansa. De kan variera mellan olika bolag men är oftast kring dessa summor)

En vuxen person (Per) klämmer benet i en trafikolycka så mycket att ambulansen hämtar honom och kör honom till sjukhus.

Akut ersättning – Per får akut ersättning för första natten på sjukhuset. 500kr.

Han får ligga kvar i tio dagar för operation.

Sjukhusvistelse –Per får en engångssumma per dag han ligger på sjukhuset. 80kr per dag.

Under kommande månad har han fyra återbesök inplanerade. Under dessa fyra veckor ska han även äta medicin mot inflammation.

Resekostnader – Olycksfallsförsäkringen ersätter för bilresorna till sjukhuset genom en milersättning

Läkekostnader – Försäkringen kan även ersätta utskriven medicin.

När Per var med om olyckan hade han på sig en dyr skinnjacka och ett par boots som klipptes sönder av sjukhuspersonalen för att de lättare skulle kunna få översyn över hans skador.

Merkostnader – Efter att försäkringsbolaget dragit av åldersavdraget på jackans värde ges en viss ersättning ut för skador på kläderna.

Det är denna del av olycksfallsförsäkringen som många glömmer bort att ansöka pengar från. Man förknippar försäkringen som en ren personförsäkring men ersättning går alltså att även få för skador på kläder och på hjälpmedel exempelvis glasögon eller rullstol.

Per fick inte någon nedsatt funktionsförmåga så i detta fall slutade ersättningen på denna nivå. Hade han fått en funktionsnedsättning hade han kunnat få ersättning för medicinsk invaliditet eller ekonomisk invaliditet.