Graviditetspenning

Graviditetspenningen är kanske inte ett lika känt begrepp som föräldrapenning eller sjukpenning. Vidare så är graviditetspenningen ännu ett i raden av förmåner  som man kan få som förälder, och därför kan det vara bra att känna till hur det fungerar. I synnerhet för dig som väntar barn.

Vem kan få graviditetspenningen?

Som namnet förkunnar så är det gravida mammor som kan få denna ersättning. Det är dock inte avsett för alla gravida, utan utbetalas till de gravida som ha ett tungt och påfrestande fysiskt yrke. Parallellt med detta så skall även arbetsförmågan vara nedsatt med minstInfromation om Graviditetspenning 25%. Exempel på fysiskt tung arbete är i regel ett arbetet där mycket tunga lyft och ensidiga och upprepade fysiska prestationer krävs. Om du har ett jobb som stämmer in på ovan, men ändå kan jobba lite så kan du ansöka om graviditetspenning.

Vissa yrken är även särskilt riskexponerade med avseende på arbetsmiljön. Exempel på jobb där detta kan förekomma är sådana där man kan utsättas för farliga ämnen som kan skada mamman eller barnet.

Hur mycket kan man få i graviditetspenning?

Som nämndes ovan så krävs att du kan jobba en del av dagen på ditt jobb. Resterande del kan du få vara hemma vilket innebär att du kan få ersättning motsvarande  1/2 , 1/4 eller 3/4 av dagsersättningen. För att läsa mer om hur stor dagsersättningen är så kan du läsa under fliken föräldrapenning.

Vidare så är det din arbetsgivare som bär ansvar för att göra en bedömning om hur mycket eller litet du kan arbeta under graviditeten. Det är också viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivarens ansvar att se till att du som gravid mamma i första hand kan omplaceras till arbetsuppgifter som är mindre riskfyllda än de ordinarie arbetsuppgifterna.

När du kan få graviditetspenningen

Detta är inte helt enkelt att svara på eftersom det beror på varför du ansöker om det. Om det beror på ett fysiskt ansträngande arbete så kan penningen utbetalas i som mest 50 dagar. Dock inte tidigare än 60 dagar före den beräknade förlossningen. Men om arbetsgivaren bedömer att arbetet är för riskabelt och därmed förbjuder mamman att arbeta så kan graviditetspenningen utbetalas för alla dagar under graviditeten som detta förbudet är gällande för.

Att tänka på ar dock att denna penning utbetalas som längst fram till den elfte dagen innan den beräknade förlossningen skall äga rum. Vidare så kan du istället välja att plocka ut föräldrapenning under de 10 dagarna innan förlossningen.

Hur ansöker man om graviditetspenning?

Som nämnts ovan så är det din arbetsgivare som gör bedömningen huruvida du är berättigad till denna ersättning i första läget. Därför så är det smart att föra en dialog med dina arbetsgivare, när ni sedan är överens så gör du enklast i att kontakta Försäkringskassan som hjälper dig vidare med din ansökan. Vidare så kommer du få fylla i en blankett som heter ”ansökan om graviditetspenning”, denna finns att ladda hem på Försäkringskassans hemsida. Till din ansökan skall du även bifoga ditt moderskapsintyg, samt att din arbetsgivare skall fylla i en blankett som heter Utlåtande om omplacering, för att förkunna att han/han prövat alla möjligheter att få dig omplacerad till ett mindre riskfyllt arbete under graviditeten.