Tillfällig föräldrapenning

Tillfällig föräldrapenning är en ersättning som föräldrar kan få från Försäkringskassan när de är hemma från arbetet och vårdar barn (vabbar). Föräldrar kan få denna penning när barnet är sjukt/smittat eller om den förälder som är ”ordinarie – vårdare” också är sjuk eller smittad. Vidare så kan den ena föräldern få tillfällig föräldrapenning om den andra föräldern behöver följa med ett syskon till det första sjuka barnet till läkare. Slutligen så kan även tillfällig föräldrapenning betalas ut om föräldern behöver åka med barnet till BVC (barnavårdcentralen), annan barn-hälsovård eller exempelvis barn- och ungdomspsykiatri eller tandläkare.

Föräldern kan dock inte få tillfällig föräldrapenning utifall denne är hemma med barn på grund av att skola alternativt för-skola är stängd.

Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Generellt sett så kan kan alla biologiska, adoptiv- samt familjehemsföräldrar samt övriga rättsliga vårdnadshavare få tillfällig föräldrapenning för barn som inte fyllt 12 år. Reglerna för barn över 12 år är något annorlunda. Även en partner till förälder som bor med föräldern kan få penningen.

Bra att veta: Intyg behövs för längre tid än 7 dagar

Om föräldern behöver ta ut penningen under längre tid än 7 dagar på grund av att barnet inte tillfrisknat så kräver Försäkringskassan ett extra intyg från läkare/sjuksköterska för detta. Detta gäller alltså från och med den åttonde dagen av tillfällig föräldrapenning. Av dessa 7 dagar så räknar Försäkringskassan med att dag 1 är den första dagen någon av föräldrarna tagit ut tillfällig föräldrapenning, och även helger räknas med även om föräldrarna inte får någon ersättnign för dessa dagar.

Samma princip gäller om den ordinarie vårdaren blir sjuk längre än 7 dagar, då skall detta styrkas med intyg.

Bra att veta: Det går att överlåta den tillfälliga föräldrapenningen

Om ingen av föräldrarna känner att de har möjlighet att vara hemma från jobbet för att vårda barn så finns det möjlighet att ”överlåta” denInformation om tillfällig föräldrapenning tillfälliga föräldrapenningen till någon annan som i sin tur avstår från att jobba och därmed är hemma med barnet.

Antingen föräldern eller den tillfälliga vårdaren måste ange att man gör denna överlåtelse i samband med att man gör anmälan om tillfällig föräldrapenning. En blankett som heter ”7439 – Begäran om överlåtelse av tillfällig föräldrapenning” skickas då hem till den som vårdar barnet. Denna skall fyllas i både av vårdaren och föräldern.

Det går även att överlåta den tillfälliga föräldrapenningen till en tredje vårdare om exempelvis båda föräldrarna är sjuka och såleds varken kan jobba själva eller vårda det sjuka barnet.

Bra att veta: Utvidgad tillfällig föräldrapenning för ensamstående föräldrar

Den utvidgade tillfälliga föräldapenningen kan utbetalas tills dess att barnet fyllt 3 år och är främst ett stöd för ensamstående föräldrar. Stödet innebär att den ensamstående föräldern kan få hjälp av en extern vårdare  om denne själv inte kan vårda barnet på grund av exempelvis sjukdom och ersättningen till den ensamstående föräldern är lika stor som ordinarie tillfällig föräldrapenning.

Hur mycket kan man få i tillfällig föräldrapenning?

Den tillfälliga föräldrapenningen innebär att man får nästan 80 % av sin sjukpenningsgrundade lön. För anställda som tar ut tillfällig föräldrapenning så görs en beräkning utifrån års-arbetstid i timmar eller dagar. För arbetslösa så görs en beräkning utifrån kalender-dagar, det vill säga SGI:n delat med 365. Som egenföretagare så beräknas den tillfälliga föräldrapenningen utifrån SGI:n delat med 260 då man inte tar med helger i beräkningen.

Bra att veta: Det går att byta ut vanlig föräldrapenning mot tillfällig föräldrapenning

Om barnet exempelvis vårdas på sjukhus så kan man spara sin ordinarie föräldrapenning genom att byta ut föräldrapenningen mot tillfällig föräldrapenning.

Hur man gör för att få tillfällig föräldrapenning

Det krävs en anmälan till Försäkringskassan om man ämnar vara hemma för vård av barn. Denna anmälan skall göras första dagen som man är hemma med barnet. Anmälan kan göras via Försäkringskassans webbsida med e-legitimation eller via pappersblankett.