Lär dig barnförsäkringens delar – Det tjänar du på.

Att teckna en barnförsäkring är extremt enkelt. Det tar bara några minuter att söka efter en billig barnförsäkring på nätet och sedan fylla i sina uppgifter för att teckna den. Att sätta sig in i vad den egentligen ersätter för olyckor och för skador är däremot inte lika lätt. En barnförsäkring innehåller nämligen en rad olika delar.  Vet man i vilka tillfällen som försäkringen kan ge ersättning har man lättare att få ut pengar. För i slutändan handlar det ju om att man som försäkringstagare ska kontakta bolaget och söka om pengar.

Här visas ett exempel där summorna har tagits från Trygg Hansa år 2014:
Ett barn (Olle) får akuta magsmärtor och familjen åker med honom till akuten. Läkaren avgör att Olle behöver ligga inne över natten för observation.

Akut sjukhusvistelse – En fast ersättning betalas för akut sjukhusvistelse. 600kr
Det visar sig att Olle har fått en sjukdom som gör att han måste ligga kvar på sjukhuset i 35 dagar.

Sjukhusvistelse – De dagar som Olle är inskriven får familjen 500kr per dag vilket underlättar för föräldrarna att ta ledigt från sitt jobb för att vara med Olle.

När han sedan kommer hem är Olle för svag för att börja skolan utan behöver daglig omvårdnad. En av föräldrarna är alltid hemma och tar hand om honom i två veckor.

Vård i hemmet –  Ersättning utgår (500kr) per dag som läkaren bedömt att Olle bör vara hemma.
En läkare bedömer att Olle har fått en 10% nedsatt funktionsnedsättning.

Medicinsk invaliditet –  10% av barnförsäkringens premie betalas ut. Om familjen exempelvis har ett försäkringsbelopp på 1.800.000kr betalas 180.000kr ut som en kompensation för den nedsatta funktionsförmågan.

Då de pengar som betalas ut från en  försäkring är skattefria och att man inte betalar någon självrisk på en barnförsäkring kommer inte summan skrivas ned utan det är exakt de summor som betalas ut som anges i försäkringsavtalet.