Föräldrapenningens historia

I begynnelsen så gick föräldrapenningen under namnet moderskapsförsäkring. Under denna tid så innebar moderskapsförsäkringen att mamman kunde få ersättning under 180 dagar samt 1080 kr i bidrag och fri tandvård. Föräldraförsäkringen, där bland annat föräldrapenningen ingår, lanserades år 1974. För att marknadsföra föräldraförsäkringen och få fler män att nyttja den så gjordes en uppmärksammad reklam-kampanj under slutet av 70-talet där bland annat Hoa-Hoa Dahlgren medverkade.

Kampanjen verkade dock inte ge någon större effekt då statistik från 1980 visade på att 95% av de totala dagarna med föräldrapenning utnyttjades av kvinnorna och endast 5 % dagarna utnyttjades av männen. Beträffande tillfällig föräldrapenningInformation om föräldrapenningens historia så var det något jämnare siffror vid detta laget då 63 % av dessa dagar nyttjades av kvinnor och 37 % av män.

1995 så infördes en ny regel i föräldrapenningen, denna innebar att man öronmärkte 30 dagar av de totala till respektive förälder. De kunde alltså inte överlåtas. 1995 utgjorde det totala antalet dagar 225. Vidare så gällde nu regeln att för barn som var födda 2002 eller senare att att 60 dagar inte tilläts överlåtas till den andra föräldern.

Vid en ny undersökning 2003 så framkom att 83 % av de totala dagarna togs ut av kvinnor och således 17 % av män. Gällande tillfällig föräldrapenning så togs nu 36 % av dagarna ut av män och 64 % av kvinnor.

2009 så ser statistiken ut enligt följande: 78 % av totala antalet dagar tas ut av kvinnor och 22 % av dagarna tas följaktligen ut av män. Siffrorna berättar att 65 % av dagar med tillfällig föräldrapenning togs vid detta laget ut av kvinnor och 25 % av män.