VOBBA – Vad är det för något?

Hört talas om VAB? Det är en för kortning för ”Vård av barn” och innebär i praktiken att man är hemma från jobbet med sjukt barn. Att ”VABBA” är följaktligen samma sak i verb-form. Om man är hemma och VABBAR så kan man få en så kallad tillfällig föräldrapenning. Vad innebär då att ”VOBBA”? Svaret är att föräldern även i detta fall är hemma med sjuk barn, fast skillnadenAtt Vobba är att föräldern i detta fall jobbar samtidigt som denne är hemma. Ofta kan det handla om att personen svarar på jobbrelaterade telefon-samtal, mailar och så vidare. Detta är dock förbjudet enligt Försäkringskassan som anser att detta urholkar föräldraförsäkringen och därför kan den som VOBBAR bli återbetalningskyldig om denne fått föräldrapenning under de dagar som denne varit hemma.