Sjuklön – Värt att veta

Alla har vi väl nån gång varit sjuka och därmed inte kunnat gå till jobbet. Men vilka regler gäller och vad kan man få ut i sjuklön? Nedan finner du svaren.

Sjuklön – En trygghet vid sjukfrånvaro

Om man som anställd har oturen att bli sjuk så kan det vara värt att veta att man är berättigad till att få så kallad sjuklön av  arbetsgivaren uppInformation om sjuklön till 2 veckor från dess att man insjuknat. Detta gäller i regel för alla anställda som haft en anställning i minst en månad alternativt om man jobbat sammanhängande under 14 dagar.

Bra att veta gällande sjuklönen

  • Anställda skall anmäla sin sjukfrånvaro till arbetsgivaren första dagen av sjukfrånvaron för rätt till sjuklön
  • Vid längre sjukfrånvaro än en vecka krävs att den anställde ordnar läkarintyg och visar upp för arbetsgivaren
  • Första dagen av sjukfrånvaron är en så kallad karensdag, vilket innebär att den asntällde inte får någon sjuklön för den dagen. Man slipper dock karensdagen om man exempelvis blir sjuk och sedan börjar arbeta igen och därefter blir sjuk inom fem dagar.
  • Om arbetsgivaren vägrar betala sjuklön så kan man ansöka om en så kallad sjuklönegaranti hos Försäkringskassan. Om Försäkringskassan godkänner  ansökan så kan man istället för sjuklön få sjukpenning för dag 2-14 av sjukfrånvaron.
  • Hur mycket kan man få i sjuklön?

    Sjuklönen innebär att man kan få 80 % av sin lön unde dag 2-14 från sin arbetgivare. Detta innebär exemplevis att om man tjänar 30 000 kr/ mån i bruttolön så så får man 10 286 kr (innan skatt) för dagarna 2-14 i sjuklön. Är man sjuk längre än 14 dagar så får man sjukpenning från Försäkringskassan.