Författararkiv: Föräldrapenning.info

VOBBA – Vad är det för något?

Hört talas om VAB? Det är en för kortning för ”Vård av barn” och innebär i praktiken att man är hemma från jobbet med sjukt barn. Att ”VABBA” är följaktligen samma sak i verb-form. Om man är hemma och VABBAR så kan man få en så kallad tillfällig föräldrapenning. Vad innebär då att ”VOBBA”? Svaret är att föräldern även i detta fall är hemma med sjuk barn, fast skillnadenAtt Vobba är att föräldern i detta fall jobbar samtidigt som denne är hemma. Ofta kan det handla om att personen svarar på jobbrelaterade telefon-samtal, mailar och så vidare. Detta är dock förbjudet enligt Försäkringskassan som anser att detta urholkar föräldraförsäkringen och därför kan den som VOBBAR bli återbetalningskyldig om denne fått föräldrapenning under de dagar som denne varit hemma.

Föräldrapenningens historia

I begynnelsen så gick föräldrapenningen under namnet moderskapsförsäkring. Under denna tid så innebar moderskapsförsäkringen att mamman kunde få ersättning under 180 dagar samt 1080 kr i bidrag och fri tandvård. Föräldraförsäkringen, där bland annat föräldrapenningen ingår, lanserades år 1974. För att marknadsföra föräldraförsäkringen och få fler män att nyttja den så gjordes en uppmärksammad reklam-kampanj under slutet av 70-talet där bland annat Hoa-Hoa Dahlgren medverkade.

Kampanjen verkade dock inte ge någon större effekt då statistik från 1980 visade på att 95% av de totala dagarna med föräldrapenning utnyttjades av kvinnorna och endast 5 % dagarna utnyttjades av männen. Beträffande tillfällig föräldrapenningInformation om föräldrapenningens historia så var det något jämnare siffror vid detta laget då 63 % av dessa dagar nyttjades av kvinnor och 37 % av män.

1995 så infördes en ny regel i föräldrapenningen, denna innebar att man öronmärkte 30 dagar av de totala till respektive förälder. De kunde alltså inte överlåtas. 1995 utgjorde det totala antalet dagar 225. Vidare så gällde nu regeln att för barn som var födda 2002 eller senare att att 60 dagar inte tilläts överlåtas till den andra föräldern.

Vid en ny undersökning 2003 så framkom att 83 % av de totala dagarna togs ut av kvinnor och således 17 % av män. Gällande tillfällig föräldrapenning så togs nu 36 % av dagarna ut av män och 64 % av kvinnor.

2009 så ser statistiken ut enligt följande: 78 % av totala antalet dagar tas ut av kvinnor och 22 % av dagarna tas följaktligen ut av män. Siffrorna berättar att 65 % av dagar med tillfällig föräldrapenning togs vid detta laget ut av kvinnor och 25 % av män.

Föräldrapenning för egenföretagare

I Sverige finns nästan en miljon företag. Av dessa är den absoluta merparten enmansföretag. För dessa gäller ofta lite annorlunda regler i olika sammanhang jämfört med en anställd. Gällande föräldrapenning för egenföretagare så har även de rätt till detta. Precis som en anställd så påvekar den sjukpenningsgrundade inkomsten (SGI) hosFöräldrapenning för egenföretagare egenföretagaren hur stor föräldrapenningen blir. Egna företagare är skyldiga att anmäla den beräknade inkomsten av sin verksamhet till Försäkringskassan. Precis som för en anställd så kan inte en företagares föräldrapenning baseras på en högre inkomst än 440 000 kr i årsinkomst.

När det gäller helt nystartade företag så tillämpas specialregler, eftersom företagaren i dessa fall oftast inte har möjlighet att ta ut lön. Dessa regler gäller under företagets 24 första månader. Reglerna är att företagaren under dessa månader får en SGI som motsvarar vad en person med samma arbetsuppgifter, erfarenhet och utbildning skulle ha fått.

Jämställdhetsbonus – Vad är det för något?

I många sammanhang så brukar Sverige benämnas som ett av världens mest jämställda länder. En av de åtgärder som staten tagit fram för att främja jämställdheten i vårt avlånga land är den så kallade Jämställdhetsbonusen. Ett grundkrav för att få denna bonus är att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet när ämnar ta ut föräldrapenning. Föräldrarna behöver dock inte bo tillsammans eller vara gifta. Det är också bra att känna till att denna bonus endast gäller för barn som föddes efter 30/6 – 08.

Som när det gäller pengar och bonusfrågor så blir man ju alltid nyfiken på hur mycket det kan ge ekonomiskt. JämställdhetsbonusenInfromation om jämställdhetsbonus kan betala 50 kr för var och en av föräldrarna per dag. Maximalt kan bonusen ge 13 500 kr per år och barn, samt 18 000 kr om det gäller tvillingar. Jämställdhetsbonusen är även skattefri.

Precis som med andra socialpolitiska åtgärder så är det Försäkringskassan som administerar och betalar ut jämställdhetsbonus. Föräldrana behöver inte göra någon särskild ansökan för detta utan pengarna utbetalas på samma kontos föräldrapenningen utbetalas, det tar dock ett par dagar extra innan bonuspengarna kommer.

Vidare så kan det vara bra att veta att bonusen inte betalas ut i alla lägen. Vid dubbeldagar, dagar med lägstanivå av föräldrapenning samt de 60 första reserverade dagarna betalar ej ut jämställdhetsbonus.

Vi hoppas du lärt dig lite mer om jämställdhetsbonusen genom denna artikel!