Etikettarkiv: Föräldrapenning för egenföretagare

Föräldrapenning för egenföretagare

I Sverige finns nästan en miljon företag. Av dessa är den absoluta merparten enmansföretag. För dessa gäller ofta lite annorlunda regler i olika sammanhang jämfört med en anställd. Gällande föräldrapenning för egenföretagare så har även de rätt till detta. Precis som en anställd så påvekar den sjukpenningsgrundade inkomsten (SGI) hosFöräldrapenning för egenföretagare egenföretagaren hur stor föräldrapenningen blir. Egna företagare är skyldiga att anmäla den beräknade inkomsten av sin verksamhet till Försäkringskassan. Precis som för en anställd så kan inte en företagares föräldrapenning baseras på en högre inkomst än 440 000 kr i årsinkomst.

När det gäller helt nystartade företag så tillämpas specialregler, eftersom företagaren i dessa fall oftast inte har möjlighet att ta ut lön. Dessa regler gäller under företagets 24 första månader. Reglerna är att företagaren under dessa månader får en SGI som motsvarar vad en person med samma arbetsuppgifter, erfarenhet och utbildning skulle ha fått.